KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amicus Nieruchomości Iwona Wojtan z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Lipowej 6, NIP 542-111-15-67, REGON 200293823 nr telefonu 503149727, adres e-mail: wojtan.nieruchomosci@gmail.com,
  biuro@amicus.nieruchomosci.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy pośrednictwa, w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego dotyczącego sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości oraz w celu budowania bazy potencjalnych klientów firmy Amicus Nieruchomości Iwona Wojtan;
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe związane z dokonywanymi czynnościami, wynikające z umowy pośrednictwa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływie 5 lat licząc od dnia dokonania czynności pośrednictwa, bądź do momentu odwołania zgody o przetwarzaniu lub okresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia serwisowego;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust.3 RODO;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem;
 8. jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych. Konsekwencją ich nieudzielenia będzie niemożliwość dokonania czynności związanych z umową pośrednictwa;
 9. ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.